Moduł rozwojowy RunRabbit – dostępny

Wprowadziliśmy do produkcji moduł rozwojowy RunRabbit z układem FPGA SPARTAN-6. Technologia RunRabbit zapewnia dokładność sub-nanosekund w synchronizacji urządzeń oraz transferu danych w systemach czasu rzeczywistego oparta na sieci Ethernet oraz protokole IEEE1588.

RunRabbit1 - pomniejszony

System RunRabbit jest odpowiedzią na obserwowane trendy rozwoju systemów rozproszonych oraz potrzeby szybkiej i deterministycznej kontroli przesyłanych informacji w wykorzystywanej sieci. Proacowany moduł rozwojowy możeb być stosowany  jako układ wbudowany dla wysokich dokładności oraz deterministycznej, niezawodnej transmisji danych, opracowany na sieci Gigabit Ethernet. Moduł został oparty na najnowszym rozwiązaniu w obszarze synchronizacji, jakim jest protokół White Rabbit.

W celu uzyskania informacji handlowej prosimy o kontakt z

Eltronika Sp. z o.o.

tel. +48 22 751 9744
fax: +48 22 188 1812
ul. Warszawska 41 pok. 7
05-092 Łomianki
e-mail: biuro@eltronika.pl

Konsultacje ze stroną izraelską

W celu odbycia konsultacji w zakresie implementacji technologii RunRabbit w układach FPGA odbyły się w dniu 2013-12-20 w Tel-aviv (Izrael) bezpośrednie rozmowy przedstawicieli Eltronika z przedstawicielami firmy IPClock, będącej partnerem zagranicznym w realizacji projektu. Rozmowy dotyczyły postępu prac po stronie polskiej i izraelskiej, aktualnego stanu projektu i sposobu technicznego wdrożenia układów FPGA z IP-Core IPC9000. Uzgodniono szczegóły wdrożenia układów FPGA w urządzeniach RunRabbit. Przeprowadzono również rozmowy biznesowe dotyczące warunków zakupu zestawów uruchomieniowych, oprogramowania i  elementów FPGA.