Projekt dedykowanej płytki systemu RunRabbit

Bazowe komponenty Master i Slave zostały zaimplementowane w formie układu FPGA, który jest podstawą realizacji modułu sprzętowego systemu RunRabbit, odpowiedzialnego za komunikację. Spełnia on standardy protokołu White Rabbit oraz wymogi systemu RunRabbit. Powstało kompletne urządzenie elektroniczne w postaci obwodu drukowanego z zamontowanym układem FPGA. W celu uniknięcia potrzeby ekranowania oraz stosowania zaawansowanych, zarazem drogich obwodów, płytka charakteryzuje się wysoką kompatybilnością elektromagnetyczną (EMC). Płytka drukowana została zoptymalizowana pod kątem masowej produkcji.

Moduły logiczne Master i Slave zostały zaimplementowane w układzie FPGA zaprojektowanym i wykonanym w ramach niniejszego Projektu. Otrzymano w ten sposób maksymalną zgodność sprzętową modułów Master i Slave, co pozwoliło następnie na przekonfigurowanie każdego z nich do postaci pełniących pełną indywidualną funkcjonalność.

Powstał prototyp systemu RunRabbit w postaci przygotowanej do przeprowadzenia wymaganych testów oraz kalibracji. Stworzono także dokumentację techniczną powstałego urządzenia.

RunRabbit1 - pomniejszony RunRabbit2 - pomniejszony
RunRabbit3 - pomniejszony

Fot. 1. Dedykowana płytka z układem FPGA