RunRabbit – sub-nanosekundowa synchronizacja czasu w sieciach światłowodowych

Dokładność sub-nanosekund w synchronizacji urządzeń oraz transferu danych w systemach czasu rzeczywistego oparta na sieci Ethernet oraz protokole IEEE1588.

System RunRabbit jest odpowiedzią na obserwowane trendy rozwoju systemów rozproszonych oraz potrzeby szybkiej i deterministycznej kontroli przesyłanych informacji w wykorzystywanej sieci. Głównym założeniem projektu jest zaprojektowanie i wykonanie prototypu systemu na poziomie sprzętowym oraz systemowym dla wysokich dokładności oraz deterministycznej, niezawodnej transmisji danych, opracowanego na sieci Gigabit Ethernet. System został oparty na najnowszym rozwiązaniu w obszarze synchronizacji, jakim jest protokół White Rabbit.

Projekt RunRabbit dotyczy przede wszystkim obszaru synchronizacji czasu. Ze względu na szerokie pole zastosowań, rozwój technologii w tym obszarze wpływa na podnoszenie ogólnego poziomu standardów teleinformatycznych. Projekt RunRabbit integruje protokół synchronizacji IEEE1588 oraz wysoką jakość standardu szybkiej sieci lokalnej z modelem usług sieciowych systemów rozproszonych.