Studium przypadków

Funkcjonalność ultra precyzyjnej synchronizacji czasu, opracowywanej w ramach projektu RunRabbit może być wdrożona w każdej dziedzinie gospodarki, wykorzystującej systemy informatyczne.

Najważniejsze obszary zastosowania to:

 • systemy nawigacji powietrznej,
 • instytuty naukowe,
 • urzędy miar,
 • telemedycyna,
 • handel energią elektryczną,
 • militaria,
 • bankowość,
 • giełda,
 • e-handel, itp.

Projekt adresowany jest przede wszystkim na rynek systemów sieciowych, który odnotowuje obecnie duży wzrost. Odpowiada on na potrzeby przedsiębiorców związane z rozwojem systemów synchronizacyjnych opartych na sieciach Ethernet. Głównymi uczestnikami tego rynku są placówki badawczo-naukowe, przedsiębiorstwa oferujące urządzenia teleinformatyczne, przedsiębiorstwa zapewniające serwery czasu, firmy zajmujące się systemami zarządzania sieci lub wykorzystujące akceleratory sieciowe. Unowocześnienie istniejących rozwiązań lub pierwotne zaimplementowanie systemów synchronizacji podniesie znacząco jakość oferowanych usług, poszerzy zakres ich możliwości i jednocześnie wzmocni ich pozycję na rynku, co przyczyni się do zwiększenia przychodów firm oraz zapewni bezpieczeństwo i wiarygodność klientom korzystającym z usług opartych na systemach synchronizacji.

Szanse sukcesu rynkowego proponowanego rozwiązania wynikają ze wzrostu popularności sieciowych usług, umożliwiających interaktywność, elastyczność i niezależny dostęp oraz zapewniających działalność na szeroka skalę. Wdrożenie rezultatów projektu będzie stanowić bardzo ważny krok w kierunku praktycznej implementacji systemów rozproszonych w prawie każdym sektorze gospodarki w Polsce.

Wykonawcy systemu stawiają sobie za cel, aby ich produkt znalazł zastosowanie w systemach, z których korzystają następujące podmioty:

 • Placówki naukowe – jest to najważniejszy klient strategiczny, to on poddaje analizie i wyznacza warte zainteresowania rozwiązania techniczne, dzięki czemu mniejsze ośrodki mogą dokonać poleconej inwestycji. Celem sprzedażowym Konsorcjum jest zaopatrzenie 250 instytucji w ciągu pierwszego roku od momentu wdrożenia na rynek.
 • Urzędy Miar – jest o drugi najważniejszy klient strategiczny, możliwy do pozyskania w rezultacie sukcesu w segmencie placówek naukowych. Celem sprzedażowym jest uzyskanie klienta w postaci Urzędu Miar w Polsce oraz w dwóch innych krajach na przełomie 3 lat.
 • Przedsiębiorstwa oferujące urządzenia telecom i serwery czasu – najbardziej wymagający segment w krótkim okresie. W rezultacie powodzenia w segmentach placówek naukowych i urzędów miar, rozpoczęcie sprzedaży systemu przedsiębiorstwom planowane jest w trzecim roku od momentu wdrożenia.
 • Usługi nawigacji powietrznej oraz banki – obszar ten jest uwzględniony w długoterminowych planach sprzedaży, gdyż wymaga przeprowadzenia dokładnych testów. Konsorcjum planuje rozpoczęcie sprzedaży w piątym roku od momentu wejścia na rynek.