Projekt

System RunRabbit jest odpowiedzią na obserwowane trendy rozwoju systemów rozproszonych oraz potrzeby szybkiej i deterministycznej kontroli przesyłanych informacji w wykorzystywanej sieci. Głównym założeniem projektu jest zaprojektowanie i wykonanie prototypu systemu na poziomie sprzętowym oraz systemowym dla wysokich dokładności oraz deterministycznej, niezawodnej transmisji danych, opracowanego na sieci Gigabit Ethernet. System został oparty na najnowszym rozwiązaniu w obszarze synchronizacji, jakim jest protokół White Rabbit.

Projekt RunRabbit dotyczy przede wszystkim obszaru synchronizacji czasu. Ze względu na szerokie pole zastosowań, rozwój technologii w tym obszarze wpływa na podnoszenie ogólnego poziomu standardów teleinformatycznych. Projekt RunRabbit integruje protokół synchronizacji IEEE1588 oraz wysoką jakość standardu szybkiej sieci lokalnej z modelem usług sieciowych systemów rozproszonych.

White Rabbit to nowatorski protokół synchronizacji czasu opracowywany w placówce badawczo-naukowej CERN. Zakłada się, że w przyszłości stanie się deterministyczną siecią następnej generacji, opartej na standardzie Synchronous Ethernet, który umożliwia dystrybucję częstotliwości w sieciach Ethernet. White Rabbit umożliwia uzyskanie deterministycznego czasu przekazywania pakietów. Jest to podstawą wiarygodności protokołu w połączeniu z wysokiej precyzji synchronizacją urządzeń sieciowych.

White Rabbit, jako nadajnik koordynowanego uniwersalnego czasu zakłada rozwój rozproszonych systemów czasu i danych, zdolnych do synchronizacji nawet do 1000 węzłów z dokładnością 1 ns mierzoną w stosunku do węzła nadrzędnego. Dodatkowo sieci danych powinny mieć deterministyczny charakter z bardzo małymi opóźnieniami transmisji. Spełnienie takich wymagań możliwe jest dzięki kombinacji trzech głównych technologii:

  1. modyfikowany protokół IEEE 1588-2008 (PTP v2),
  2. standard Gigabit Ethernet z rozszerzeniem zapewniającym transfer częstotliwości dla wszystkich węzłów w sieci,
  3. pomiar fazy, doskonalący rozdzielczość czasu w stosunku do standardowych implementacji protokołu IEEE 1588.

Głównym założeniem White Rabbit jest połączenie dokładności dedykowanych systemów synchronizacji z wydajnością sieci przemysłowych oraz elastycznością i skalowalnością sieci Ethernet. Protokół powstał w odpowiedzi na potrzeby placówek badawczo-naukowych, których systemy tworzą unikatową architekturę, wymagającą indywidualnych rozwiązań.

Projekt RunRabbit umożliwia zastosowanie przedstawionego protokołu synchronizacji w sektorach komercyjnych teleinformatyki. System RunRabbit ma na celu poszerzenie możliwości protokołu White Rabbit poprzez dostosowanie jego technologii do coraz bardziej powszechnych usług sieciowych codziennego użytku.